Kriskonsultens medicin mot reptilhjärnan

Vi på We Love Workshops är enormt glada och stolta att få välkomna Agneta Molinder till teamet. Agneta har jobbat med kris i olika former i mer än 20 år, bland annat  som Vice President Crisis, Incidents and Security på Vattenfall och i flera andra organisationer. Bloggen fick en pratstund med kvinnan som tycker att kris är roligt och som har varit vaktmästare på DN.

agneta-1707colour

– Kris är en av få situationer när egna initiativ är en dålig idé, säger Agneta.

Sina första år i kommunikationsbranschen tillbringade Agneta under sjuttiotalet som vaktmästare på DN. Den röda tråden har alltid varit kommunikation, från restaurangbranschen till kommunikationschefsroller och nu senast som ansvarig för Vattenfalls kris-, incidents- och säkerhetsarbete, men även när hon lärde sig DOS på ”Stora kontorskursen med Data” på AMU på 80-talet.

– Sedan -95 har jag jobbat med organisationer som är mer eller mindre utsatta. Jag har haft en ständig beredskap, alltid varit nåbar och alltid funnits till hands. Med andra ord är det som andra tycker är jobbigt det som jag tycker är så jäkla kul. Jag tycker om att vara i epicentret när det blåser och alla är fokuserade på lösning och jag gillar verkligen perioden mellan incident och kris, när man har tid att analysera, fundera över worst case och best case och måla upp olika scenarier, säger Agneta. Men allt handlar ju också om kommunikation och själva mötet med människan har varit extremt intressant för mig.

Innan krisen krävs beredskap, att organisationen står rustad för att kunna möta olika sorters kris och inte minst har definierat vad kris är för dem. I pågående kris är Agneta den som håller i agendan och hjälper den som har helhetssynen av den strategiska riktningen för krisen och i förlängningen varumärket att fatta beslut med rätt information. Olika avdelningar i en organisation har olika bevekelsegrunder och därför lika många olika förslag på hanteringar av en kris. Då gäller det att hålla ögonen på målet.

– Ofta stöttar jag VD, men den väl förberedda organisationen med ett tränat och tydligt kristeam är ganska självgående. Ett otränat team är däremot livsfarligt, för när ramarna inte finns så styr andra mekanismer, som att man vill vara duktig och ta egna initiativ. Kris är en av få situationer när egna initiativ är en väldigt dålig idé, fortsätter Agneta. Har man inte förberett sig för kris så ska man absolut ta hjälp externt.

Att människor i krissituationer tänker med reptilhjärnan är precis det man vill undvika med hjälp av gedigen beredskap och krishantering och övning efter tydliga ramar. Med tanke på hur mycket kunskap det finns på området så undrar man varför så många kriser hanteras så dåligt.

– Det finns såklart en mängd olika orsaker, men generellt så har hotbilden för företag under de senaste åren förändrats på grund av digitaliseringen. Cyberattacker har ökat kraftigt, allt från spam till kapade konton och phishing mails som kan ha en enorm påverkan på allt från varumärke till operativa funktioner. Det går så väldigt mycket fortare nu och det gör att beredskapen för att snabbt kunna hantera en kris och samtidigt fortsätta med sin verksamhet är helt grundläggande. Beredskapen kanske helt enkelt inte är tillräcklig i många fall.

Agnetas tre bästa tips att tänka på vid kris:

  1. Se till att ha en bra omvärldsbevakning. Diskutera dagligen vad som pågår internt och externt.
  2. Arbeta med förebyggande krishantering. Det kan vara en liten plan om ni är små och en större process om ni är en utsatt verksamhet. Men alla behöver beredskap för kris!
  3. Lär er av alla små och stora incidenter och kriser. Sätt er ner och gör en analys. Vad gick bra? Vad gick dåligt? Vad behöver vi förbättra? Hur följer vi upp?

Bonustips: Öva, öva, öva! Man kan faktiskt träna på kris och ju mer man tränar, desto bättre blir man.

 

Lättheten med vilken information rör sig är också mycket större och mediekonsumtionen har förskjutits så att rykten kan få en extrem skjuts. Man har i ledningsgrupper inte alltid riktig förståelse för den effekt som sociala medier har och kanske har man outsourcat hela hanteringen, från att äga konton till att svara på inlägg från kunder.

– I vissa fall har man en också en dålig reality check i ledningsgrupper och koncernledningar där man checkar av med varandra och skapar en inbördeskultur som kan bli ödesdiger när medarbetare inte törs ifrågasätta, säger Agneta. Det som kallas förebyggande krishantering behöver få en större roll i organisationer. Man måste helt enkelt medvetandegöra vad som kan hända och vara överens om vad vi gör om det händer.

I tidigare roller har Agneta också jobbat som konsult, men under en ganska lång tid har hon suttit på kundsidan som köpare av konsulttjänster. Hur är egentligen en bra konsult?

– Det finns massor av bra konsulter och det tyckte jag som köpare också! Men om jag ska säga en sak så tycker jag att riktigt bra konsulter inte går hem på kammaren och snickrar ihop en färdig lösning som sedan ska säljas in i verksamheten, utan hittar lösningen tillsammans med kunden. Och när man jobbar med mig vill jag att man ska tycka att det här ska bli jättespännande och roligt och dessutom till och från känna sig obekväm och utmanad men hela tiden engagerad.

Bookmark the permalink.

Comments are closed