Fem tips för ett mer kreativt ledarskap

Det kan möjligen kännas som en stor hatt att ta på sig att kalla sig för en kreativ ledare, men en studie från Lunds Universitet visar att det faktiskt inte är så komplicerat. Det finns några tydliga parametrar som de kreativa ledarna delar på arbetsplatser som upplevs som kreativa.ledarsmurfar (2)

  1. De är relationsorienterade
  2. De är förändringsorienterade
  3. De är bra på att stanna upp
  4. De har en bred erfarenhet från olika branscher
  5. De är visionärer

Hur arbetar man då konkret för att bli en mer kreativ ledare om man inte har full pott på alla parametrar redan? Vi har några förslag.

Relationerna har sin grund i kommunikation. Var närvarande och hitta format för att möta medarbetare i kreativa forum och bygg vidare på relationerna. Fundera kring tonalitet och tydlighet i din egen kommunikation, skriftlig såväl som muntlig. Lyssna på hur andra uppfattar din kommunikation.

Förändring upplevs ofta som otäckt, men kanske mest om man inte är delaktig i förändringsarbetet. Arbeta med förändring dagligen i gruppen, men i små steg och bara där det behövs. Tänk på att alla har olika förutsättningar att omfamna förändring. Konkret kan det vara att byta mötesform eller bara mötesledare.

Stanna upp! Hitta även här konkreta metoder för att stanna upp. Kanske ett kort reflektionsmöte varje vecka? Där man tittar på det som har varit, tar en snabb titt på omvärlden och en temperaturmätning i gruppen. Är vi där vi vill vara? Vad kan vi göra bättre? Vilka inspireras vi av? Hur hjälps vi åt att göra det så?

Man kan faktiskt hela tiden förändra sin erfarenhet – genom att läsa vidare, fördjupa sig i ett ämne, praktisera på andra platser, skaffa sig en mentor eller en adept. Hitta en utvecklingstema varje år som du vill bli bättre på.

Att vara visionär är inte att måla upp luftslott eller hela tiden försöka nå det ouppnåeliga. Men det är att tillsammans med sin grupp formulera ett högre syfte och hitta ett bra anledning att gå till jobbet varje dag. Då arbetar man mot en vision som inte är en rad i en årsredovisning utan en verklig del av verksamheten.

Bookmark the permalink.

Comments are closed