Blått är ingen bra färg

KreativitetsdödarnaPrecis som man kan gynna en grupps kreativitet genom öronmärkta resurser, en tillåtande kultur och medvetna strategier så kan man enkelt också döda den. Kreativitetsdödarna kan vara både enskilda individer och företagskulturella fenomen, men om man vet vilka de är så kan man i alla fall arbeta med att omvända dem eller till och med förhindra dem. I vårt tiopunktsprogram för en mer kreativ höst så bjuder vi idag på fem riktiga kreativitetsdödare. Hitta dem och motarbeta dem så att argumentet ”blått är ingen bra färg” aldrig mer dyker upp under ett kreativt möte. 

 

Rädsla

Den första och kanske största kreativitetsdödaren av dem alla är förstås rädslan. Rädslan att bli kritiserad, rädslan att ta risker, rädslan att bli skrattad åt, rädslan att förlora pengar eller att helt enkelt misslyckas. Att komma till rätta med intern rädsla är något av det svåraste som finns, för det sitter i kulturen, men en bra början är att alltid vara relevant och konstruktiv i sin feedback och att vara tydlig med att det är tillåtet och ibland faktiskt önskvärt att misslyckas. Att arbeta med sättet att ge feedback på i kreativa processer är lika viktigt som att använda metoder som gör att alla involveras i de kreativa processerna – rädda som orädda.

 

Likhet

Homogena grupper har möjligen något färre konflikter och kommer bra överens, men det kostar i kreativitet och innovationsanda. Väldigt många studier pekar på precis samma sak – att olikheter är bra, för lönsamhet såväl som för kreativitet. Räkmacka och tidig konsensus i processen må kännas enkelt och skönt, men resultatet blir sällan lika bra. Om man dessutom i sin kreativa process syftar till att kommunicera med en marknad som består av många olika sorters människor så är det inte svårt att räkna ut att ju större representation man har av sin kundgrupp i den processen, desto bättre.

 

Möten

Dåliga möten är massmördare med många bortgångna kreativa idéer på sitt samvete. Det farligaste man kan göra är att säga ”nu ska vi brainstorma” och samla tio stressade kollegor av samma sort i ett rum.  För att skapa en så kreativ miljö som möjligt så gäller det istället att ha riktigt bra möten med metoder och övningar som gör att alla kommer till tals, att man inte värderar samtidigt som man skapar, att man välkomnar det som vid en första anblick verkar lite tokigt, att man är ordentligt förberedd och har med sig inspiration och att man, inte minst, fattar tydliga beslut.

 

Oljud

Dagens oljud kommer i många olika former. Pushnotiser från sociala medier, telefonsamtal, högljudda kollegor, ett nytt mejl, tio öppna internetfönster, stressade chefer. Multitasking och kreativitet är födda fiender, eftersom vi varje gång vi multitaskar tar i snitt femton minuter på oss att helt återkomma till det som vi höll på med som primär uppgift innan vi avbröt oss. Man hör mindre av vad andra säger när man tittar på sin smartphone samtidigt och vår hjärna har helt enkelt inte förmågan att vara kreativ utan att fokusera. Så, ju mer fokus och mindre oljud, desto högre kreativitet.

 

Stress

Man gjorde en studie på 6000 anställda som visade att bara tio procent av dem tänkte bäst på jobbet. Många vittnar om att de bästa idéerna kommer under promenaden, på bussen eller i duschen. Studier visar också att kreativitet och engagemang handlar om att göra medarbetarna lyckligare. När man känner sig lycklig blir man också nyfiknare, fördomsfriare, gladare och mer intresserad av sina uppgifter. Medan stress möjligen gör dig produktiv men inte nödvändigtvis effektiv, så gör mindre stress dig helt enkelt mer kreativ.

 

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed