Några ord om orden

Ledord, kärnvärden, värdeord, rättesnöre, nyckelord, värden, röd tråd – kärt barn har många namn. Men idag är i alla fall de flesta ense om att en värdestyrd organisation är nödvändigt både för det krasst finansiella resultatet, för människorna som jobbar där och inte minst för varumärkets kunder. Därför arbetar vi ofta med värden i våra workshops. Det kan vara när vi gör ett varumärkesarbete från grunden, men också när ett varumärke ska förflyttas och även när grupper behöver hitta sin egen identitet och röda tråd i en stor organisation.

En åttaårings anteckningar innan kojbygget påbörjades.

En åttaårings kärnvärden för kojbygget.

Men vad är bra kärnvärden? Det är lätt att skratta lite överlägset åt klassikerna hållbarhet, engagemang, kvalitet, flexibilitet och värde. Breda ord med positiv klang som ingen egentligen kan ha någonting emot. Och där är det lätt att hamna. Det behöver inte vara fel, men vi märker också att ord som är mer specifika och varumärkespersonliga är lättare att implementera och efterleva. Vi har några ytterligare käpphästar när det gäller värden som vi gärna delar med oss av:

1. Börja (för en gångs skull) inifrån. Det är svårt att skapa värden som inte finns. Utgå från vilka ni är och vilka värden ni vill utveckla, inte vad ni tror att ni borde vara. Man kan inte fejka en personlighet, inte under en längre tid i alla fall.

2. Aldrig fler än tre. När det blir fler än tre är det oftast ett resultat av att man tycker att det finns så mycket som är så bra. Tre räcker. Tre kommer man ihåg.

3. Låt handling illustrera era värden. Berätta en historia om varje värde istället för att beskriva det i ord på webbplatsen. Det är som i en relation, ord blir urholkade om de inte matchas med handling.

4. Utgå från kärnvärdena. Det finns förstås många modeller för varumärkesplattformar, men vi ser att om man börjar med sina kärnvärden så blir det så mycket lättare att fortsätta med högre syfte, varumärkeslöfte, motto, vision, position och alla andra bitar i plattformen.

5. Var inte rädd för enkla ord. Man hamnar lätt i corporateträsket och vill krångla till det för att det ska låta snyggt, men underskatta inte de enkla ordens kraft. Miljö istället för hållbarhet, glädje istället för engagemang, bra istället för kvalitet.

Sedan skulle jag gärna vilja se det varumärke som anammar min åttaårings kärnvärden för sitt kojbygge; bra, fin och mysig. Kanske något för Skanska?

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed