Den användbara hisspitchen

Som med många bra ord är det svårt att härleda ordet hisspitch, elevator pitch. Det sägs härstamma från såpass olika sammanhang som från redaktören på Vanity Fair till en företeelse i Hollywood där manusförfattare använde de 30 sekunder till två minuter som en hissresa tog att övertyga filmbolagens bossar att just deras manus var nästa stora kassasuccé. Däremot är de flesta överens om definitionen på ordet; en kort summering för att snabbt och enkelt beskriva en produkt, ett företag, en person, en organisation eller något annat och dess löfte till mottagaren. hisspitch (2)

Och ju fortare världen snurrar och ju mer digital den blir, desto större blir behovet av hisspitcher. På nätverksträffar och i säljsammanhang såklart. Men också i sociala medier och på webbplatser, där behovet av att förklara mycket med få ord är större än kanske någon annanstans. För vi slåss hela tiden om uppmärksamheten med något intressantare – en gullig katt, en stunds förströelse på kvällstidningarnas webbplatser eller en hemgjord högrevsburgare från vårens första grillning.

Vi jobbar mycket med att hjälpa varumärken att skapa eller vässa sina hisspitcher i en halvdags workshop. Att svara på frågorna:

  • Vilka är vi?
  • Vad gör vi?
  • Hur gör vi det?

Men vi märker också hur hisspitchen kan användas i en vidare bemärkelse, som ett sätt att kort beskriva något som egentligen är ganska komplicerat. Produkten, eventet eller individen. I den bästa av världar kommer vi ner till en mening utan att tappa alltför mycket värde eller information. Vad behöver ni hisspitchifiera?

Bookmark the permalink.

Comments are closed