Pimpa ditt måndagsmöte

gammalt möte

Just nu pågår det många veckomöten runt om i landet och världen. Vi är många som är eniga om att veckomöten är ett viktigt forum av många olika anledningar. Men vi är nog lika många som har varit på veckomöten som inte riktigt har hållit måttet utan snarare blivit en enda lång monolog eller upprapning av information.

Nyckeln till bra veckomöten är samma som till alla möten: god planering, ett tydligt syfte, en bra agenda, högt tempo och en duktig mötesledare. Det där med att vara en bra mötesledare kräver övning och därför är det viktigt att inte samma person alltid håller mötena. Dela på uppgiften! Här kommer ytterligare några konkreta tips för bättre och roligare veckomöten. För handen på hjärtat, visst brukar det bli bättre när det är roligt?

Ögonen på målet

Gruppen, avdelningen eller i de fall hela företaget ryms på ett veckomöte har förstås (eller förhoppningsvis) tydliga mål för verksamheten. Att missa att prata om de målen, om så bara på 30 sekunder, är ett generalfel. I de fall målen är mätbara i siffror, välj ett par nyckeltal och prata om hur ni förhåller er till dem. I de fall man mäter på andra sätt och mindre frekvent, kanske genom medarbetar- eller kundundersökningar, så prata om hur ni upplevt närhet till målen under den gångna veckan. Supernöjda kunder? Eller lite halvmissnöjda kunder? Och vad gör vi åt det?

Hur gick det förra veckan?

Det är lätt att blicka framåt och bara prata om vad man ska göra nästa vecka, men lika viktigt är att följa upp hur det egentligen gick förra veckan. Om varje person bara rapporterar om sina allra viktigaste uppgifter för den kommande veckan så finns det utrymme att följa upp de topprioriterade från förra veckan. Det är också viktigt att chefen rapporterar på samma sätt så att det blir tydligt för gruppen hur hen prioriterar. Det öppnar även för diskussion om just prioriteringar.

Prata och fira framgångar

Det är lätt att man glömmer bort det man gjort som blev väldigt bra när man bara blickar framåt. Ha stående agendapunkter som (förra) veckans nöjdaste kund, veckans bästa samarbete eller veckans bästa avtal. Med andra ord, prata om era framgångar. Och glöm inte att fira dem.

Veckans hjälp

Alla behöver goda samarbeten. Låt en stående punkt på agendan vara att be om hjälp. Ibland kan man behöva be chefen att dra i lite trådar eller skapa synlighet i ledningsgruppen. Ibland sitter en kollega med ovärderliga kunskaper för att ens eget projekt ska lyckas. Ibland kan extern hjälp behövas. Genom att varje veckomöte gå laget runt och formulera sin utmaning och be om hjälp skapas en tillåtande kultur med högt i tak och goda samarbeten.

Den kreativa övningen

Välj på ett veckomöte i månaden en utmaning som någon i gruppen brottas med. Det kan vara små saker, som att namnge ett projekt, till stora saker som att lösa interna konflikter. Gör en snabb, kreativ övning där alla får föreslå en lösning på en postit-lapp. Problemägaren tar med sig lapparna och berättar nästa vecka hur hen valde att lösa problemet. Bra för gruppkänslan och rolighetsfaktorn samt för att få förståelse för varandras arbetsvardag.

Och om inte de här tipsen räcker, samla din grupp under en förmiddag och håll en veckomötesworkshop. Utvärdera vad som är bra och dåligt med ert nuvarande sätt och arbeta tillsammans fram ett tydligt syfte, vilken förberedelse som krävs, en bra agenda med hålltider och ramar och ta vara på gruppens inneboende kreativitet. Det händer väldigt mycket när man tillsammans bestämmer sig för att ha bättre möten.

Bookmark the permalink.

Comments are closed