De tre vanligaste misstagen vid kreativa möten

Nu ska vi ha idékläckarmöte. Eller brainstorming. Eller innovationsdagar. Visst låter det kul? Det är det ofta. När vi lyfter blicken från våra datorer och vår jobbvardag för att upptäcka nya vägar får vi både ny energi och skapar nya affärsmöjligheter. Men kreativa möten är något av det svåraste som finns, kanske mycket för att det finns en hel del förutfattade meningar om hur det ska gå till. Här listar vi de tre vanligaste misstagen vi brukar se vid kreativa möten:

1. Man tror att styrning hämmar kreativitet. Ofta tänker man att det bästa sättet att vara kreativ på är att starta med ett vitt papper och så släppa kreativitetsandarna fria. Eller att släppa in några människor i ett rum och vänta på att alla ska komma på snilleblixtar. Inget kunde vara mer fel. Att förbereda sig väl inför ett kreativt möte är ett säkert sätt att gynna kreativitet. Gör en omvärldsanalys, titta på vad andra har gjort, bli inspirerade och låt alla ta med sig ett varsitt gott exempel inom ämnet. Ha sedan strukturerade övningar där kreativiteten får spira inom ramar. Sortera, prioritera och våga välja. Fatta beslut direkt kring max tre spår man arbetar vidare med. Forskarna är rätt eniga på området – bakom all kreativitet ligger hårt arbete och inte minst kunskap.

2. Man tror att de som har roliga mössor är de mest kreativa. Det kan locka att bjuda in de mest utåtriktade och platstagande medarbetarna till ett kreativt möte. De som verkar ha koll på omvärlden såväl som ett rikt och kreativt privatliv och kanske en rolig mössa. Och visst, de är säkert kreativa. Men forskning visar att alla kan träna upp sin kreativitet och vi har sett många exempel där människor från oväntade delar av verksamheten har kommit med de mest briljanta idéerna. Så var vidsynt när du bjuder in till innovationsmöten och försök snarare hitta bred representation än att jaga antagen kreativitet.

3. Man glömmer den med behoven i sin jakt på lösningar. Den som har ett behov är oftast mer kreativ än den som bara letar efter en lösning på ett förmodat behov. Att hitta en process där man bjuder in sin kund, det vill säga den med behovet, redan på det kreativa stadiet kan skapa fantastisk dynamik och ge oväntade lösningar. Utifrån och in, när det är på riktigt.

Bookmark the permalink.

Comments are closed